Bursa Şehirlerarası Nakliye ‘de her süreçte olduğu gibi işe seçme ve yerleştirme sürecindeki uygulamalar da KYS dahilinde tanımlanmıştır. Bursa Şehirlerarası Nakliye ‘li olabilmek için yapılması gereken ilk işlem; İş Başvuru Formu doldurarak İnsan Kaynaklarına fax veya e-posta yoluyla başvuruda bulunmaktır. Yapılan başvurular merkez İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından düzenli olarak takip edilmekte ve ihtiyaca göre değerlendirilmektedir. Her pozisyon için aranan özellikler tanımlı olup, adaylar başvurdukları pozisyonun gerektirdiği niteliklere uygunluk açısından ön değerlendirmeden geçtikten sonra, uygun bulunan adaylar şirketimize çağrılmaktadır. Yapılan değerlendirmeler neticelendiğinde olumlu görülen başvuru sahibi, işe alınacağı departmanın yetkilisi ile görüştürülmek üzere şirkete bir kez daha davet edilir. Yapılan yüz yüze görüşme sonucu kişinin işe alınıp alınmayacağına karar verilir ve kendisine haber verilir. İşe alınan personel gerekli evrakları tamamlayıp işe başladığında oryantasyon programı başlatılır. Bursa Şehirlerarası Nakliye, tespit ettiği eğitim ihtiyaçları doğrultusunda hazırladığı eğitim programları çerçevesinde personel eğitimleri organize etmektedir. Çalışanların performansı, belli periyotlarda tekrarlanan Performans Değerlendirme Yöntemine göre ölçülür. Ayrıca yönetime kılavuzluk eden “Personel Memnuniyet Anket” çalışması ile personelin mevcut memnuniyet oranı tespit edilerek, imkanlar doğrultusunda gerekli iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.